Instrumentudvikling

Miniatureinstrumenter bliver udviklet og testet i Marslab' faciliteter. De har allerede været på NASA Phønix missioner, hvor de har lavet vigtige målinger. Et par af instrumenterne gennemgås kort her:

En prototype af vindmåleren testes i vindtunnelen

Mars miniature laser vindmåler (MMLA)
(Miniature Mars Laser Anemometer)

En prototype af en laservindmåler er blevet udviklet med henblik på udforskningen af Mars. Den kan kvantificere hastigheden af vinden og måle tætheden af støvet i atmosfæren. Princippet er at en laser laver et mønster, her fem linier, og en detektor opfanger så reflektionerne, når et støvkorn passerer mønsteret. Vindmåleren er blevet testet i vindtunnelen under Mars-forhold, og den fungerer efter hensigten. Sådan et instrument vil kunne give information fra Mars, der vil være uundværlig, hvis man vil vide mere om støvet i atmosfæren.

Test af en prototype af støv akkumuleringshastigheds eksperimentet

Støv opsamlingshastigheds eksperiment (DARE)
(Dust Accumulation Rate Experiment)

Det atmosfæriske støvs deponering er af stor betydning for udforskningen af Mars, både videnskabelig og teknisk.
Et nyt opto-elektrisk instrument er blevet udviklet for at kvantificere deponeringshastigheden af støv på en overflade. Det fungerer ved, at lys fra en fotodiode bliver reflekteret til en detektor, og jo mere lys der reflekteres, jo mere støv er der på overfladen. Man kan også, ved at bruge forskellige farvede dioder, lave en meget grov reflektionsspektroskopisk måling, der kan sige noget om mineralsammensætningen af støvet på overfladen.

Mønster fra elektrisk opladet Mars-analog støv, der er blevet akkumuleret i vindtunnelen. Billedet er kun 12 mm bredt

Elektrisk opladning af Mars-støv
Kendskab til den elektriske opladning af støvet på Mars vil både kunne bidrage med videnskabelige data og have stor betydning for sikkerheden af instrumenterne på Mars' overflade. Eksperimenter er blevet udført i vindtunnelen, hvor man bruger elektroder, der tiltrækker (og frastøder) støvet til et tyndt ikke ledende materiale (se billedet). Støvlaget kan derefter bestemmes vha. optiske metoder. I vindtunnelen har man set, at Mars-analoger er kraftigt opladede (både negativt og positivt). En sådan opladning påvirker både den måde støvkornene 'klæber' til hinanden på og til overflader. Ydermere kan kraftigt opladet støv i atmosfæren lede til kortslutning af elektriske instrumenter. Denne forskning kan føre til teknikker, der kan reducere ophobningen af støv på Mars-landerne.