Samarbejdspartnere

I 2002 blev Mars-gruppen anerkendt som et dansk samarbejdslaboratorium (RCL) i ESA's Mars Express kontekst.

Dr. Niels Harrit, Department of Chemistry, University of Copenhagen (and Symbion) Fluorescens-eksperimenter.
The Beagle 2 team, Mike Sims, University of Leicester, UK Instrument test til ESA' Beagle 2 lander.
Professor Udo Schwertmann, Technische Universität, München Jernoxid-mineralogi og laboratorie eksperimenter med dannelse af jernoxider.
Morten Bo Madsen, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen Magnetisk indfangning af støv partikler til NASA' Athena Mission (Mars Exploration Rovers, Spirit og Opportunity).
Dr. Helmut Lammer, Space Research Institute, Austrian Academy of Sciences, Graz Spektroskopi af Mars-analog prøver
Professor W. Heckl, Inst. f. Kristallopraphie und Angewandte Mineralogie, Ludwig-Maximilians-Universität, München Skader af mikrostørrelse ved stød med støvkorn (vindtunnel og AFM metoder).
Professor Steen Mørup, Danish Technical University, Copenhagen Mössbauer spektroskopi.
Professor Örn Helgason, Professor Sigurdur Steinpósson, Dr. Leó Kristjánsson, Science Institute, University of Iceland, Reykjavík Mössbauer spektroskopi, mineralogi, paleomagnetisme.
Assoc. prof. Christian Bender Koch, Department of Chemistry University of Copenhagen, Copenhagen Mössbauer spektroskopi, mineralogi.
Dr. Níels Óskarsson, The Nordic Volcanological Institute, Reykjavík Vulkanske materialers mineralogi.
Charles Cockell, British Antarctic Survey, UK Bakteriers adfærd under UV bestråling.
Gerda Horneck, DLR, Germany Strålings-biologi, bascillus subtilis sporers overlevelse under Mars-lignende forhold.
Petra Rettberg, DLR, Germany UV-strålings påvirkning af biologien.
Manish Patel, Open University, UK UV-stråling på Mars
Daniela Billi, University of Rome, Italy Cyanobakteriers overlevelse under Mars-lignende forhold.
Onofri Silvano, University of Rome, Italy Mikrosvampes adfærd under ekstreme forhold.
Andrew Schuerger, Kennedy Space Center, USA Organismer under Mars-lignende forhold.
Carmen Cordoba-Jabonero, Spanish Center for Astrobiology, Spain UV-strålings gennemtrængning af overflader
Helga Stan-Lotter, University of Salzburg, Austria Salt-bakteriers adfærd under Mars-lignende forhold.
Pascal Lee, SETI Institute / NASA Ames, USA Mars-analoger og vand på Mars i dag.
Donat Haeder, Erlangen University, Germany Cyanobakterier under Mars-lignende forhold.
Gyorgyi Ronto, Semmelweis University, Hungary UV-strålingens effekt på DNA.
Diedrich Mölhmann, DLR, Germany Vandets fysik på Mars.
Frances Westall, CNRS, France Forstening af mikroorganismer.
Pascale Ehrenfreund, University of Leiden, Netherlands Overlevelse af mikrober og organiske molekylers stabilitet under Mars-lignende forhold.
Elke Rabbow, RWTH Achen, Germany Mikrober under Mars-lignende forhold.
Felipe Gomez, Centre for Astrobiology, Spain Acidophile mikrobers adfærd under Mars-lignende forhold.
Howell Edwards, University of Bradford, UK Raman-spectroskopi til studier af organiske molekyler.
Astrid Lux-Endrich, University of Munich, Germany Svampes adfærd under Mars-lignende forhold.
Monica Grady, Natural History Museum, UK Meteoritter og Mars-analoger.
Dr. Niels Harrit, Department of Chemistry, University of Copenhagen (and Symbion) Fluorescence experiments
The Beagle 2 team, Mike Sims, University of Leicester, UK Instrument tests on the ESA Beagle 2 lander.
Professor Udo Schwertmann, Technische Universität, München Iron oxide mineralogy and laboratory experiments on iron oxide formation.
Morten Bo Madsen, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen Magnetic capture of dust particles for The NASA Athens Missions
Dr. Helmut Lammer, Space Research Institute, Austrian Academy of Sciences, Graz Mars sample analogue spectroscopy
Professor W. Heckl, Inst. f. Kristallopraphie und Angewandte Mineralogie, Ludwig-Maximilians-Universität, München Micro grain damage on particle impact (wind tunnel and AFM method).
Professor Steen Mørup, Danish Technical University, Copenhagen Mössbauer spectroscopy
Professor Örn Helgason, Professor Sigurdur Steinpósson, Dr. Leó Kristjánsson, Science Institute, University of Iceland, Reykjavík Mössbauer spectroscopy, mineralogy, paleomagnetism
Assoc. prof. Christian Bender Koch, Chemistry Institute, Royal Veterinarian and Agricultural University, Copenhagen Mössbauer spectroscopy, mineralogy
Dr. Níels Óskarsson, The Nordic Volcanological Institute, Reykjavík Volcanic material mineralogy
Charles Cockell, British Antarctic Survey, UK Bacterial response to UV radiation
Gerda Horneck, DLR, Germany Radiation biology, bascillus subtilis spore survival under Martian conditions
Petra Rettberg, DLR, Germany Biological effects of UV radiation
Manish Patel, Open University, UK UV radiation on Mars
Daniela Billi, Univeristy of Rome, Italy Cyanobacterial survival under Martian conditions
Onofri Silvano, University of Rome, Italy Response of microfungi to extreme conditions
Andrew Schuerger, Kennedy Space Center, USA Organisms under Martian conditions
Carmen Cordoba-Jabonero, Spanish Center for Astrobiology, Spain UV penetration into surfaces
Helga Stan-Lotter, University of Salzburg, Austria Response of halophilic microbes to Martian conditions
Pascal Lee, SETI Institute / NASA Ames, USA Mars analogue soils and water on present Mars
Donat Haeder, Erlangen University, Germany Cyanobacteria under Martian conditions
Gyorgyi Ronto, Semmelweis University, Hungary Effect of UV radiation on DNA
Diedrich Molhmann, DLR, Germany Physics of water on Mars
Frances Westall, CNRS, France Fossilization of microorganisms
Pascale Ehrenfreund, University of Leiden, Netherlands Survival of microbes and stability of organic molecules under Martian conditions
Elke Rabbow, RWTH Achen, Germany Microbes under Martian conditions
Felipe Gomez, Centre for Astrobiology, Spain Response of acidophilc microbes to Martian conditions
Howell Edwards, University of Bradford, UK Raman spectroscopy to study organic molecules
Astrid Lux-Endrich, University of Munich, Germany Response of fungi to Martian conditions
Monica Grady, Natural History Museum, UK Mars analogue soil and meteorite material