Vindtunnel

Recirkulerende lavtryksvindtunneler

                                           AWTSI 2004 vindtunnel

Vindentunnelerne bruges til tværfaglige videnskabelige studier af aerosoldannelse og -transport (på Mars og på Jorden), korn-elektrificering, magnetiske egenskaber, erosion, tæthed/vedhæftning, vandtransport, UV-induceret mineralogi, bakteriernes overlevelse og meget andet.

Vindtunnelerne er tilgængelige for nationale og internationale samarbejdspartnere og rumagenturer til videnskabelige eksperimenter, instrumentafprøvning, kalibrering og kvalificering. De er finansieret af Aarhus Universitet, Den Europæiske Rumorganisation (ESA) og Villum Kann Rasmussen Fonden.

Lavtryksvindtunnelerne drives i dag som en kommerciel laboratoriefacilitet under Institut for Fysik og Astronomi.

                                          AWTSII 2010 vindtunnel

Funktionerne i de to vindtunneler er lidt forskellige. For 2010 vindtunnelen, som er indkapslet i en ~ 2,5 x 8 m tank, er prøvevolumen meget større end i AWTSI, som er et rør med et tværsnit på 40 cm, hvilket giver et ca. 0,5 m langt prøveareal. Bortset fra størrelsen af prøvevolumen, er de opnåelige miljømæssige forhold meget ens.